Vi bruger cookies til at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger cookies i vores cookiepolitik.

KLAGER OG TVISTELØSNING

En eventuel klage over C WorldWide Asset Management skal fremsendes skriftligt pr. brev eller e-mail:

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Att. Compliance Officer
Dampfærgevej 26
2100 København Ø
E-mail: compliance@cworldwide.com

Uløste tvister med C WorldWide Asset Management om køb af varer og tjenesteydelser behandles af Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber. Ankenævnet behandler kun sager om privatkundeforhold og forhold, der ikke adskiller sig væsentligt herfra. Ankenævnet kan dog ikke behandle klager vedrørende handel med værdipapirer, såfremt 1) klagen vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller 2) handelsværdien af kundens personligt ejede portefølje af værdipapirer på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet. Behandlingen af klager er forbundet med et gebyr. En eventuel klage skal fremsendes skriftligt pr. brev:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
C/O Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
Postboks 9029
1022 København K