Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDES VERDIPAPIRFOND

C WorldWide Asset Management AS tilbyr et bredt spekter av fond med hensyn til risikoprofil, investeringsområder og avkastningsmuligheter. C WorldWide Asset Managements forvaltningsvirksomhet er i første rekke rettet mot institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

Du er velkommen til å kontakte en av C WorldWides rådgivere dersom du ønsker ytterligere informasjon om våre fond.

Fond (årlig forvaltningshonorar) Kurser Avkastning
C WorldWide Norge (1,20 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Norden (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Stabile Aksjer (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer (1,40 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Globale Aksjer Etisk (1,20 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Asia (1,60 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Medical (1,70 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Emerging Markets (1,50 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Pengemarked (0,20 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)
C WorldWide Obligasjon (0,35 %) Kurser (NOK) Avkastning (NOK)

* Les om tegnings- og innløsningsprovisjoner, samt minsteinnskudd på fondenes hovedsider.