Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

C WORLDWIDE MEDICAL

Aksjefondet C WorldWide Medical (tidl. Carnegie Medical) har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. 

C WorldWide Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Befolkningsutviklingen vil føre til at andelen eldre øker, samtidig som velstandsøkningen bidrar til at helse og livskvalitet får stadig høyere prioritet. Bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at helsefondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Fondet investerer andelseiernes midler i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper.

Fondet blir forvaltet på vårt Stockholmskontor, ønsker du å se porteføljen er den tilgjengelig på våre svenske nettsider

FONDSFAKTA  
Tegningsprov. < 100 000  3,00 %
Tegningsprov. 100 000 - 1 mill.   2,00 %
Tegingsprov. > 1 mill.  1,00 %
Innløsningsprovisjon 1,00 %
Forvaltningshonorar 1,70 %
Minsteinnskudd   1 000
Bankkonto 8101 36 46406
ISIN nummer  NO 001 0022379
Oppstartsdato   17. september 1999
Referanseindeks  MSCI HealthCare Index

Link til FINANSPORTALEN (sammenlign våre priser med andre på Finansportalen)

 Forvalterteam:

Mikael Svensson
Mikael Svensson

Portfolio Manager

Mikael har vært portefølje-forvalter siden 2003.

Ansatt i CWW siden 1998.
Angelica Fatouros
Angelica Fatouros

Portfolio Manager

Angelica har vært porte-føljeforvalter siden 2001.

Ansatt i CWW siden 2006.
Ulf Arvidsson
Ulf Arvidsson

Portfolio Manager

Ulf har vært portefølje-forvalter siden 2004.

Ansatt i CWW siden 2008.
     
     

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.