Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

INFORMASJONSMATERIALE

NO_315_stylter

» Aktuelt 
» Kjøp og salg av fond
» Rapporter 
» Prospekt
» Vedtekter
» KID (Nøkkelinfo)

 ELEKTRONISKE RAPPORTER TILGJENGELIG FOR VÅRE KUNDER PÅ FORESPØRSEL:

Fondsrapport

Denne rapporten inneholder oversikt over dine andelsverdier ved månedskiftet, avkastning hittil i år, realisert og urealisert gevinst eller tap, samt transaksjoner i perioden.

Markedsrapport

Denne rapporten er en generell markedskommentar som fokuserer på makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet, markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond. Den blir også publisert på Aktuelt.

Send oss e-post der du skriver at du ønsker å motta fonds- og/eller månedsrapporten. 
Oppgi fullt navn og fødselsnummer 11 siffer (/evt. VPS kontonummer).

Kunder kan få opplysninger om våre retningslinjer for håndtering av beste resultat, bruk av stemmerett og kundeklager etter Verdipapirfondforskriften ved henvendelse til oss. Les mer om Risikoinformasjon til kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.