Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKTUELT

» Personvern (GDRP)

  I forbindelse med innføring av nye regler om personvern fra 25. mai 2018 kan du her lese hvordan vi håndterer de personopplysninger vi har fra deg i forbindelse med utsendelser av månedlige oppdateringer og rapporter fra C WorldWide Asset Management.

» ÅRSRAPPORT 2017

  Inneholder en utvidet markedskommentar for 2017 som omhandler makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet, generelle markedsutsikter og en oppdatering på alle våre markedsførte fond per 31. desember 2017, samt deres årsregnskap.

» MARKEDSRAPPORT

 

Rapporten inneholder en markedskommentar som omhandler makrobildet, rente-, aksje- og valutamarkedet sist måned, samt generelle markedsutsikter og en oppdatering på utvalgte fond.

» Andelseiermøte 2018

 

Innkalling til andelseiermøte i våre lokaler fredag 20. april kl 13.00 - NB! Skriftlig påmelding til møtet.

» Vedtektsendring
- Andelsklassser

 

Forslag om endring av vedtekter for etablering av andelsklasser til behandling på andelseiermøtet i april 2018.

» Vedtektsendring
C WorldWide Obligasjon

 

Endring av vedtekter for C WorldWide Obligasjon - i kraft fra 13. april 2018

Nyheter skatt 2017/18:

 

Reduksjon i verdsettelse av aksjefond for skatteformål – 2017 og 2018:
Aksjefond verdsettes i 2017 til 90 % av markedsverdien per 1. januar i skattefastsettingsåret. For 2018 vil verdsettelsen tilsvare 80 % av markedsverdien.

Utdeling rentefond

  Klikk her for informasjon om utdeling rentefond for 2017.

» AKSJESPAREKONTO

  Aksjesparekonto for personlige skatteytere. Flytt uten skattemessig realisasjon er utvidet til å gjelde ut 2018. 

» FINANSPORTALEN

  Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

 Pernille2017
FOTO
Øyvind Elsborg (DN 28.04.2017)

  Artikkel i MAGASINET DN 28. april 2017: – Å jobbe i denne bransjen og si at penger ikke er en drivkraft, det er latterlig (Linken kun for DN-abonnementer - teksten kan også leses i sin helhet her.
Forside DN 28. mars 2017  

"Forvalter tror laksefesten er over". (Kun abonnenter kan lese artikkelen fra Dagens Næringsliv, 28. mars 2017 om vår stjerneforvalter Pernille Skarstein Christensen ved å følge linken). Er du ikke abonnent, les artikkelen i billedformat her. (Innhold kopiert fra DN 28/3-17, alle rettigheter tilhører Dagens Næringsliv.)

» NYHEDSCENTER 
(ekstern link, dansk)
 

C WorldWide Investeringsforeningen har egne nettsider med utfyllende informasjon om våre globale aksjefond. Her finner du informasjon om porteføljene og et "nyhedscenter" med oppdatert informasjon om trender og selskaper i porteføljene. Avkastningstall og annen informasjon relatert til valuta kan ikke sammenlignes med de norskregistrerte fondene som er i NOK. Porteføljevekter kan også avvike i forhold til de norskregistrerte fondene. 

» ALT OM FOND  

Informasjon fra Verdipapirfondenes forening - Les mer om sparing, fond og generell info fra den uavhengige kilden VFF.

 

Alle tall er basert på historisk avkastning og gir ingen garanti for framtidig avkastning. Valutaen er i NOK. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan enten stige eller falle avhengig av kursutviklingen og kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene er inkludert forvaltningshonorar. Andre kostnader er ikke inkludert og kan variere i forhold til type investor, som for eksempel tegnings- og innløsningsprovisjon.