Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKSJESPAREKONTO

  • Fra og med 1. september vil våre privatkunder kunne overføre sine aksjefond til en Aksjesparekonto uten å måtte realisere skattemessig gevinst. Ordningen gjelder foreløpig ut 2017, men Finansdepartementet har foreslått å utvide overgangsvinduet til å gjelde ut 2018 i statsbudsjettet.

  • C WorldWide Asset Management AS vil i første omgang tilby våre privatkunder å opprette Aksjesparekonto hos oss der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at rentefond ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) På sikt har vi et ønske om å utvide løsningen til også å inkludere aksjefond fra eksterne forvaltere.

  • Ønsker du å opprette en Aksjesparekonto hos oss, vennligst send beskjed til: post@cworldwide.no, så sender vi deg en avtale for signering. 

  • Merk at det ikke er hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. 

  • I november skal den nye IPS-ordningen lanseres og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen være det klart beste alternativet. Ekstra gunstig blir ordningen for de som er i formueskatteposisjon. Før du går inn i ordningen må du imidlertid ta stilling til om du ønsker og har anledning til å binde opp midlene til fylte 62 år. Er svaret nei er nok ordinær sparing i verdipapirfond eller en aksjesparekonto et bedre alternativ. Det kan være smart å opprette en månedlig spareavtale med faste trekk. Det er mulig å administrere trekkene sine fritt, og ha måneder eller perioder der du ikke sparer. Vi kommer ikke til å tilby IPS-ordningen direkte hos oss fra 1. november, men du vil kunne handle i våre fond via denne ordningen hos andre tilbydere i markedet.

  • Det kan være gunstig å orientere seg litt før man velger om man ønsker aksjesparekonto, les gjerne artikkelen fra Verdipapirfondenes forening: Aksjesparekonto er utmerket, men hold hodet kaldt