Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE I FORBINDELSE MED VEDTEKTSENDRINGER

Andelseiermøtet avholdes kl. 13:00 fredag 15. desember 2017 i forvaltningsselskapets lokaler i Fjordalléen 16 (4. etasje) på Aker Brygge i Oslo. Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet til det eller de fond de er andelseiere i, må melde seg på via e-post til: post@cworldwide.no. Andelseiere gis anledning til å avgi forhåndsstemme eller stemme gjennom fullmakt, samt å motta ytterligere opplysninger om detaljene i vedtekts- og prospektendringene gjennom henvendelse til oss per e-post eller telefon 22 00 98 00. Forhåndsstemmer, stemme-fullmakter eller melding om øvrige tema som ønskes drøftet på møtet, kan meldes på samme måte innen kl. 13:00 fredag 8. desember 2017.

 Agenda for møtet:

1. Endringer til vedtekter for fond som p.t. ikke har vedtekter ihht. ny standard:
- C WorldWide Obligasjon og C WorldWide Norge

2. Eventuelt

 På andelseiermøtet i det respektive fond utgjør hver andel én stemme. Andelseiers gjeldende antall andeler per 8. desember 2017 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee som avgir stemme, har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger. Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført.

 Resultatet av andelseiermøtene vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside www.cworldwide.no så snart som mulig etter avholdte andelseiermøter. Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til vedtektsendringer, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjennelse av oppdaterte vedtekter. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Vedtektsendringene gjennomføres 10 virkedager etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside www.cworldwide.no så snart som mulig etter at forvaltningsselskapet har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

 Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning fra Finanstilsynets godkjennelse foreligger og er kunngjort på våre hjemmesider og deretter i 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft.

Klikk her for nærmere beskrivelse av vedtektsendringene med begrunnelser.

 Med vennlig hilsen

Styret i C WorldWide Asset Management AS

Oslo, 30. november 2017