Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

RAPPORTER

ÅRSRAPPORTER FOR C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS

NO_2016
NO_2015
NO_2014
NO_2013
NO_2013Etisk
NO_2012
NO_2011
NO_2010
NO_2009
NO_2008
NO_2007
NO_2006
NO_2005
NO_2004
NO_2003
NO_2002
NO_2001
NO_2000
NO_1999
NO_1998
NO_1997
NO_1996
NO_1995

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.