Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

RISIKOINFO TIL KUNDER

Vennligst les gjennom vedlagte informasjon før opprettelse av kundeforhold med
C WorldWide Asset Management AS. Kunden skal være kjent med:

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter
(Aksjer, Aksjerelaterte instrumenter og obligasjoner):

- at investering eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko 
- at man må sette seg nøye inn i foretakets alminnelige forretningsvilkår før handel med finansielle instrumenter begynner - at man må kontrollere sluttseddel omgående og reklamere straks ved eventuelle feil
- at man fortløpende må overvåke verdiendringer på de finansielle instrumenter man har posisjoner
- at man selv må reagere ved å selge sine posisjoner hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for tap på egne plasseringer eller andre posisjoner

Mer utfyllende informasjon om Risiko

 

Retningslinjer og rutiner:

Følgende retningslinjer og rutiner er tilgjengelig for våre kunder via en henvendelse til oss:
- Beste utførelse
- Interessekonflikter
- Kundeklager
 

Eierskapsstyring:

- Retningslinjer for bruk av stemmerett

 

Personvern

Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivningen.
Les mer om dette her.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.