Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

DISTRIBUTIONSAVGIFTER

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har ingått distributionsavtal med följande investeringsfonder (“Fonderna”):

  • C WorldWide (UCITS – Luxembourg)
  • C WorldWide Hedge (AIF – Luxembourg)
  • C WorldWide Growth (UCITS Luxembourg)

Som en del av avtalen med Fonderna, erhåller C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S följande distributionsavgifter