Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

KLAGOMÅL

C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S verksamhet bedrivs enligt dansk lag om finansiell verksamhet. Den svenska verksamheten drivs i filialform i enlighet med svensk lag och verkar med tillstånd från Finansinspektionen samt står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Eventuella klagomål ska skickas till C WorldWide Asset Management i Sverige skriftligen via brev eller e-post:

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark,filial i Sverige
Att: Regulatory Manager
Box 7648
103 94 Stockholm

Eller e-mail till: compliance.se@cworldwide.com

Olösta tvister med C WorldWide Asset Management om köp av varor och tjänster i Sverige (utifrån nedan nämnda bestämmelse) sänds in till: 

Allmänna reklamationsnämnden 
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister avseende handel med värdepapper där värdet av vad som yrkas understiger 1 000 kronor.