Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE ASIA 31 MARS 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller lägre än marknadens.

Investeringsfilosofin är att kombinera långsiktiga trender med kortsiktiga teman och noggranna aktieval i syfte att kunna skapa god långsiktig avkastning för den långsiktiga investeraren.

Fonden investerar i både större och mindre bolag. Vår erfarenhet är att det är viktigt att kunna ha exponering mot det senare segmentet för att kunna dra fördel av den asiatiska tillväxten.

Fonden investerar i ett begränsat antal noggrant analyserade börsnoterade bolag i Asien exklusive Japan. Med hänsyn till Asiens särskilda marknadsstruktur kommer antalet aktier att normalt uppgå till 35-70.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades något sämre än jämförelseindex under månaden.

Tencent, som föll på kvartalssiffror som var något sämre än väntat, China Taiping Insurance, som backade trots att vinst var bättre än konsensus – vi är fortsatt mycket positiva till utsikterna för bolaget på både medellång och lång sikt i takt med att den asiatiska försäkringsmarknaden växer –  och Baidu var de största negativa bidragsgivarna. Största positiva bidragsgivare var Sunny Optical och LG Household & Health. Det senare gynnas av att alltfler kineser besöker Sydkorea och där handlar kosmetika, en trend vi tror kommer att fortsätta.

Inga förändringar gjordes under månaden.

FONDENS UTVECKLING

a0b496 Portfölj 783B33 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

mar YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -1,5 1,6 38,2 122,8 138,0
Jämförelseindex (%) -0,4 3,0 26,7 91,2 97,2
Differens (%) -1,1 -1,4 11,5 31,6 40,8
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 15,6 14,4 13,9
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 13,9 12,8 12,4
Beta 1,1 1,1 1,0
Tracking error (%) 4,7 5,0 5,0
Informationskvot 0,6 0,6 0,7
Konsistens (%) 61,1 58,3 58,5

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Asia 1A
ISIN-kod: LU0835599696
Startdatum: 2012-11-15
Förvaltningsavgift per år: 1.8%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI AC Asia ex-Japan Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Allan Christensen, Mogens Akselsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Samsung Electronics 7,4 %
Tencent Holdings 7,3 %
TSMC 6,0 %
Alibaba Group 5,5 %
Sunny Optical Tech 4,2 %
China Overseas Land & Investment 3,4 %
AIA Group 2,8 %
Ping An Insurance 2,5 %
Sunac China Holdings 2,4 %
HDFC 2,2 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Asia (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com