Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE BIOTECHNOLOGY 31 OKTOBER 2017

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom bioteknik. Investeringarna görs i små och medelstora snabbväxande och forskningsintensiva bolag.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under oktober gick hälsovårdssektorn sämre än marknaden, framför allt utvecklades bioteknikaktier svagt. Fonden gick i linje med sitt jämförelseindex och är på året före index.

Positiva bidrag kom från innehaven i Aerie Pharmaceuticals, FDA-kommitté röstade för ett godkännande av Rhopressa, Oncopeptides, väntas presentera nya data på möte i december, Dynavax, godkännande av Heplisav väntas 10 november, Sarepta Therapeutics, Q3 var bättre än väntat, och från icke-innehav i Regeneron och Amgen. Negativt bidrog innehaven i Insmed, vinsthemtagning efter uppgång på 150 procent förra månaden, Radius, oro inför Q3-rapport, Celgene, lägger ner fas 3-produkten GED-0301 efter misslyckande och sänker långsiktiga målen för bolaget 2020, och från icke-innehav i Illumina och Seattle.

Horizon Pharma avyttrades.

FONDENS UTVECKLING

C49D32 C WorldWide Biotechnology 676766 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

okt YTD 3 år 5 år 10 år S. start
C WorldWide Biotechnology (%) -3,4 12,4 8,6 157,5 246,9 240,7
Jämförelseindex (%) -3,4 9,3 20,5 205,7 396,9 118,3
Differens (%) 0,0 3,0 -11,8 -48,1 -150,0 122,5
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 31,2 27,8 22,9 25,0
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 25,6 24,7 21,1 25,0
Beta 1,2 1,1 1,0 0,9
Tracking error (%) 9,6 8,2 7,4 11,5
Informationskvot -0,4 -0,4 -0,5 0,2
Konsistens (%) 47,2 43,3 40,8 45,6

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0119485372
Startdatum: 2000-11-08
Förvaltningsavgift per år: 1,1%
Prestationsbaserad avgift: 20% när över 5% tröskelränta och high watermark
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: Nasdaq Biotechnology Index®*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Gilead Sciences 8,6 %
Biogen 7,0 %
Vertex Pharmaceuticals 6,9 %
Celgene 6,7 %
Incyte 5,2 %
Alexion Pharmaceuticals 3,9 %
Biomarin Pharma 3,6 %
Dynavax Technologies 3,4 %
Clovis Oncology 2,6 %
Portola Pharmaceuticals 2,5 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i detta dokument är C WorldWide - C WorldWide Biotechnology.

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

*The NASDAQ Stock Market®, NASDAQ®, NASDAQ OMX®, and NASDAQ Biotechnology Index® are registered trademarks and trade names of TheNASDAQ OMX Group, Inc. and are used with permission.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353.

www.cworldwide.com