Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE BIOTECHNOLOGY 31 AUGUSTI 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom bioteknik. Investeringarna görs i små och medelstora snabbväxande och forskningsintensiva bolag.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden steg under månaden men utvecklades sämre än jämförelseindex, Nasdaq Biotechnology Index.

Positiva bidrag kom från Glaukos, konkurrent drog tillbaka mikro-stent-produkt efter villrådiga säkerhetsdata, Sarepta, överträffade kvartalsförväntningarna och ingick genterapisamarbete med Lacerta Therapeutics, och Karyopharm, som tidigarelade presentation av data på läkemedelskandidaten selinexor. Negativt bidrog Oncopeptides, största ägaren Industrifonden sålde ut del av innehav, Insmed, tveksamhet inför eventuellt godkännande av läkemedelskandidat; och Spark Therapeutics, resultat från genterapikandidat mot hemofil A sämre än väntat.

Inga nya innehav i fonden.

 

FONDENS UTVECKLING

C49D32 Portfölj 676766 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

aug YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) 7,7 17,2 -1,2 98,9 316,8 286,2
Jämförelseindex (%) 9,0 27,7 15,6 165,9 520,2 178,2
Differens (%) -1,3 -10,6 -16,8 -67,1 -203,4 108,0
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 29,2 26,9 22,6 24,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 23,1 23,8 20,4 24,5
Beta 1,2 1,1 1,0 0,9
Tracking error (%) 10,3 8,8 7,6 11,5
Informationskvot -0,5 -0,6 -0,5 0,2
Konsistens (%) 47,2 41,7 40,8 44,9

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0119485372
Startdatum: 2000-11-08
Förvaltningsavgift per år: 1,1%
Prestationsbaserad avgift: 20% när över 5% tröskelränta och high watermark
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: Nasdaq Biotechnology Index®*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Ulf Arvidsson,
Angelica Fatouros, Mikael Svensson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Gilead Sciences 8,9 %
Biogen 8,9 %
Vertex Pharmaceuticals 8,4 %
Celgene 6,0 %
Biomarin Pharma 4,2 %
Incyte 3,9 %
Sarepta Therapeutics 3,8 %
Alexion Pharmaceuticals 3,8 %
Glaukos 3,1 %
Oncopeptides 3,0 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Biotechnology (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

*The NASDAQ Stock Market®, NASDAQ®, NASDAQ OMX®, and NASDAQ Biotechnology Index® are registered trademarks and trade names of TheNASDAQ OMX Group, Inc. and are used with permission.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com