Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE EMERGING MARKETS 31 AUGUSTI 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

C WorldWide Emerging Markets ger en exponering mot tillväxtmarknader över hela världen som kännetecknas av höga tillväxttal drivet av reformer och en ung och växande befolkning. C WorldWide Emerging Markets kan investera i utvecklingsekonomier i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien (exklusive Japan). Dessa ekonomier utgör en allt större del av världsekonomin, varför de är svåra att ignorera för den som vill ta del av framtida tillväxt.

C WorldWide Emerging Markets bygger på våra portföljförvaltares djupa kunskap om tillväxtmarknader och deras långa erfarenhet av att välja de aktier som erbjuder de mest attraktiva investeringsmöjligheterna.

Målet är att skapa en avkastning som långsiktigt är högre än tillväxtmarknadsaktier generellt, till en risk i nivå med eller under aktiemarknadens.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Sunny Optical, Naspers och Alibaba var de största negativa bidragsgivarna, i samtliga fall efter resultat som var sämre än väntat. Samsung Electronics, TSMC och MY EG var de största positiva bidragsgivarna.

Vi avyttrade Shankara Building Products som vi tycker visar alltfler brister i kunderbjudandet även om vi är fortsatt mycket positiva till den indiska bostadsmarknaden. Vi minskade vår position i Alibaba givet bolagets kommande investeringsbehov för att bygga ut ekosystemet. Långsiktigt är aktien mycket intressant men på kortare sikt är utsikterna lite mer utmanande.

 

FONDENS UTVECKLING

999999 Portfölj 5C7452 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

aug YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -0,9 -0,5 52,2 - 23,6
Jämförelseindex (%) 1,1 3,1 48,7 - 19,4
Differens (%) -2,0 -3,7 3,5 - 4,2
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,2 - 14,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 11,5 - 13,3
Beta 1,0 - 1,0
Tracking error (%) 5,4 - 5,6
Informationskvot 0,1 - 0,2
Konsistens (%) 47,2 - 50,0

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0086737482
Startdatum: 2015-05-04
Förvaltningsavgift per år: 1,8%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Aman S. Kalsi,
Allan Christensen, Mogens Akselsen

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Samsung Electronics 7,6 %
Tencent Holdings 6,3 %
TSMC - ADR 5,3 %
Alibaba Group 5,2 %
Naspers 4,8 %
HDFC Bank 4,5 %
Fomento Economico Mexicano 3,3 %
Ping An Insurance 3,2 %
China Overseas Land & Investment 2,7 %
Sunny Optical Tech 2,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Emerging Markets (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com