Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES ETHICAL 31 OKTOBER 2017

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i 25-30 noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl.

Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.

Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam.

Fonden replikerar C WorldWide Global Equities så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades i linje med jämförelseindex under månaden.

Största bidragsgivare var Amazon, som rapporterade bättre vinsttillväxt än väntat, och Taiwan Semiconductor Company (TSMC), som meddelade stor marknadspotential för sin nya 7-nanometershalvledare. Största negativa bidragsgivare var Bayer och First Republic Bank, båda efter mindre rapportbesvikelser.

Vi minskade i Facebook, Visa, Keyence och Alphabet för att ta en ny position i kinesiska försäkringsbolaget Ping An som gynnas av växande efterfrågan på skydd och försäkring och relaterade finansiella tjänster som förmögenhetsförvaltning i takt med att BNP per capita i Kina ökar.

FONDENS UTVECKLING

676766 C WorldWide Global Equities Ethical 4177AE Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

okt YTD 3 år 5 år 10 år S. start
C WorldWide Global Equities Ethical (%) 4,7 15,7 36,5 108,6 69,2 100,1
Jämförelseindex (%) 4,7 10,3 42,2 110,7 87,7 93,8
Differens (%) 0,1 5,4 -5,6 -2,1 -18,5 6,3
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 13,5 11,6 12,4 13,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,5 10,4 11,7 12,7
Beta 1,0 1,0 0,9 0,9
Tracking error (%) 5,5 5,2 5,9 6,7
Informationskvot -0,2 0,0 -0,2 0,0
Konsistens (%) 58,3 53,3 50,0 52,7

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0122292328
Startdatum: 2000-12-27
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI All Country World Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Mattias Kolm

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Visa 8,0 %
HDFC 7,3 %
Keyence 4,4 %
Thermo Fisher Scientific 4,2 %
The Home Depot 4,2 %
Alphabet 4,2 %
Novo Nordisk 4,2 %
AIA Group 4,2 %
Ecolab 4,1 %
Citigroup 4,0 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i detta dokument är C WorldWide - C WorldWide Global Equities Ethical.

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353.

www.cworldwide.com