Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE MEDICAL SMALL & MID CAP 31 OKTOBER 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom hälsovård. Investeringarna görs i små och medelstora bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och hälsovård.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Marknaden föll kraftigt i oktober. Stigande räntor i USA, fortsatt handelskrig mellan USA och Kina och en svagare ekonomisk utveckling i Europa bidrog till det negativa sentimentet. Fonden föll signifikant i absoluta tal men utvecklades trots det bättre än jämförelseindex.

Positiva bidrag kom från Teladoc, nytt innehav som återhämtade sig något efter fondens investering, Amarin, aktien fortsätter utvecklas väl, Dermira, lansering av Qbrexza och Neogenomics, stark kvartalsrapport och förvärv av Genoptix. Negativt bidrog Novocure, hög värdering och föll kraftigt på den turbulenta marknaden, Portola, fortsatte ned i den svaga marknaden för bioteknikaktier och Clovis, svag försäljning för cancerläkemedel.

Nytt innehav är Teladoc, ett ledande bolag inom digital hälsa som sparar pengar åt hälsovårdssystemen. Innehaven i Nuvasive och Horizon Pharma minskades.

FONDENS UTVECKLING

5C7452 Portfölj 065696 Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

okt YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) -10,8 14,9 36,7 153,3 316,9 2169,2
Jämförelseindex (%) -12,7 19,7 54,7 171,9 419,6 812,9
Differens (%) 1,9 -4,8 -18,1 -18,5 -102,7 1356,3
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 28,2 28,3 23,8 28,3
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 23,5 23,8 20,6 26,2
Beta 1,1 1,1 1,0 0,9
Tracking error (%) 13,2 11,4 10,2 14,6
Informationskvot -0,3 -0,1 -0,2 0,3
Konsistens (%) 50,0 56,7 50,4 55,8

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0091821107
Startdatum: 1998-08-03
Förvaltningsavgift per år: 1,7%
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: Russell 2000® Healthcare Index*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Mikael Svensson,
Angelica Fatouros, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Oncopeptides 4,3 %
Exact Sciences 4,2 %
Novocure 4,0 %
Sarepta Therapeutics 3,7 %
Aimmune Therapeutics 3,5 %
Aerie Pharmaceuticals 3,5 %
Teladoc Health 3,5 %
Collegium Pharmaceutical 3,3 %
Dermira 3,2 %
Heron Therapeutics 3,1 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid Cap (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

*Russell Investment Group is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell® is a trademark of Russell Investment Group.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com