Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

UTVECKLING

Grafen nedan visar hur en investering i fonden utvecklats sedan start. Under grafen har du möjlighet att själv välja andra perioder och alternativa jämförelseindex.

Från:
Till:
C WorldWide Global Equities
MSCI All Country World Index
C WorldWide Global Equities Ethical
MSCI All Country World Index
C WorldWide Stable Equities
MSCI AC World Min. Volatility
C WorldWide Long/Short Global
3 Months Euribor
C WorldWide Asia
MSCI AC Asia ex. Japan
C WorldWide Emerging Markets
MSCI Emerging Markets
C WorldWide Nordic
MSCI Nordic Countries Index
C WorldWide Medical
MSCI World Healthcare Index
C WorldWide Medical Small & Mid Cap
Russell® 2000 Healthcare Index
C WorldWide Biotechnology
Nasdaq Biotechnology Index
C WorldWide Sweden
OMX Stockholm Benchmark Cap GI
C WorldWide Sweden Small Cap
Carnegie Small Cap Net Return Index

 

Samtliga jämförelseindex redovisas vid respektive index stängningstidpunkt.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Denna produkt är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX AB Group, Inc. (”NASDAQ OMX”) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXSB™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXSB™ index vid viss tidpunkt. OMXSB™ index sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB™ index. NASDAQ OMX Stockholm AB skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXSB™ index. OMX™, OMXSB™ och OMXSB INDEX™ är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX.