Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

ASIEN

I denne strategi investerer vi i aktier i Asien (eksklusiv Japan), men også i virksomheder, hvor en virksomheds salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til de asiatiske markeder. Afdelingens strategi er at kombinere langsigtede trends og et mindre udvalg af mere kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse. De primære grunde til at investere i Asien er:

  • Markante væksthistorier

  • Stigende indenlandsk forbrug

  • Positiv demografisk udvikling

  • Øgede investeringer i infrastruktur

  • Attraktiv værdifastsættelse

Grundet Asiens specielle markedsstruktur vil antallet af aktier udgøre mellem 35-70. Det er vores erfaring, at det er vigtigt med eksponering til de mindre og mellemstore virksomheder for at kapitalisere på den asiatiske væksthistorie.

Til at varetage aktieinvesteringerne af strategien i Asien har vi et af Danmarks mest erfarne teams, som siden starten af 00'erne har analyseret og investeret i asiatiske aktier. Vores kunder drager derfor fordel af vores forvalterteams store erfaring i at finde de attraktive aktier i netop denne region.

Den typiske investor i denne strategi forventes at være fortrolig med, at påtage sig en høj risiko ved investering i selskaber med forventet stor værditilvækst, som følge af den hastige økonomiske udvikling i de asiatiske lande. Yderligere forventes det, at investor er bekendt med, at afkast- og risikoforhold ved investering i udviklingsmarkeder typisk er højere end tilsvarende investeringer i udviklede aktiemarkeder.