Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

C WORLDWIDE LONG/SHORT GLOBAL

C WorldWide Long/Short Global er en hedgefond, hvor vi investerer i globale aktier - både lange og korte positioner bl.a. gennem brug af afledte finansielle instrumenter. Der investeres typisk i 20-30 lange positioner i porteføljen, og 15-30 korte. Hovedfokus i denne strategi ligger i Downside Protection. Her benyttes en option eller andet instrument med henblik på at begrænse tab i tilfælde af et fald af værdien i en underliggende aktie.

C WorldWide Long/Short Global har en langsigtet investeringsstrategi med særligt fokus på at finde tematiske områder, som kan påvirke selskabernes indtjening både positivt og negativt. De lange positioner består af en base af strukturelle vækstselskaber, typisk forbrugsaktier, suppleret med selskaber med eksponering mod aktuelle trends og temaer. De korte positioner fokuserer på selskaber af lavere kvalitet, som ofte har strukturelle problemer. 

Et væsentligt element i investeringsarbejdet er at finde og fravælge de mindre gode selskaber, som rammes negativt af en global trend og derved arbejder i modvind. I kraft af den store fleksibilitet er der mulighed for at købe de attraktive selskaber og samtidig sælge (gå kort i) de mindre attraktive. Derved får investor i højere grad mulighed for at opnå en præcis selskabsspecifik eksponering, uafhængigt af forventningerne til aktiemarkedet.

Vi forsøger at opnå målsætningen om at skabe høje positive afkast ved at udnytte fondens investeringsmæssige fleksibilitet, som giver følgende muligheder:

  • Købe (gå lang i) selskaber af høj kvalitet, men som ikke er fuldt ud værdifastsat

  • Sælge (gå kort i) selskaber, som er overvurderede og af lavere kvalitet

  • Udstede afledte instrumenter på en given aktie, sektor eller aktiemarkedet

Blanketter: