Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

DANMARK

Danmark har flere verdensledende selskaber inden for udvalgte nicher med et globalt afsætningsgrundlag. Vi tror på, at den positive udvikling for disse selskaber vil fortsætte, og vi ser derfor fortsat et stort potentiale i det danske aktiemarked. 

Målsætningen for Danmark er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Den stigende internationalisering af markederne har en betydelig effekt på det danske aktiemarked, hvilket medfører, at specielt de større danske aktier i høj grad prisfastsættes af internationale investorer. Derfor er det vigtigt at forstå de internationale trends, der påvirker de udenlandske investorers adfærd.

I et lille investeringsunivers som det danske aktiemarked vil det i sidste ende altid være en vurdering af det enkelte selskabs konkrete fremtidsperspektiver og aktiens relative vurdering, der ligger til grund for, om aktien skal indgå i vores portefølje. Det centrale element i investeringsarbejdet er en række langsigtede globale trends, hvor udviklingen på de internationale kapitalmarkeder er af afgørende betydning, mens branchemæssige og tematiske betragtninger bliver brugt som supplement i investeringsbeslutningen. 

Danmark investerer i 20-30 langsigtede attraktive aktier, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.