Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

EMERGING MARKETS

Emerging markets betegner de lande, som udvikler sig fra udviklingsøkonomier mod at blive industrialiserede økonomier. Geografisk findes emerging markets-lande typisk i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien (eksklusiv Japan). Disse udviklingsøkonomier udgør en stigende andel af verdensøkonomien, hvorfor de er svære at se bort fra, hvis man ønsker at få andel i fremtidens vækst.

En investering i strategi Emerging Markets giver eksponering til en region karakteriseret ved høje vækstrater drevet bl.a. af reformer og en ung og voksende befolkning, som aspirerer efter den vestlige levestandard. Investor får fordelen af vores dybdegående viden om udviklingsøkonomierne samt mangeårige erfaringer med at udvælge de aktier, som rummer de mest attraktive investeringsmuligheder.

Investeringsfilosofien bag den dybdegående aktieudvælgelse er kombineret af langsigtede trends og et mindre udvalg af kortsigtede temaer. Grundet den specielle markedsstruktur i emerging markets kan antallet af aktier udgøre 50-120 og porteføljen vil typisk være sammensat af såvel store som mindre selskaber. Det er vores erfaring, at det er vigtigt med eksponering til de mindre og mellemstore virksomheder for at kapitalisere på væksthistorien i emerging markets.

Hvis en udviklingsøkonomi på et tidspunkt overgår til officelt at blive betragtet som en industrialiseret økonomi, vil landet i en overgangsperiode på ét år fortsat tilhøre afdelingens investeringsunivers. Der kan investeres op til 10 pct. uden for det beskrevne investeringsunivers.

Den typiske investor i denne strategi forventes at være fortrolig med, at påtage sig en høj risiko ved investering i selskaber med forventet stor værditilvækst, som følge af den hastige økonomiske udvikling i emerging markets lande. Yderligere forventes det, at investor er bekendt med, at afkast- og risikoforhold ved investering i udviklingsmarkeder typisk er højere end tilsvarende investeringer i udviklede aktiemarkeder.