Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

GLOBALE AKTIER

Globale Aktier er vores første og største strategi. Her investerer vi globalt uden lande- eller sektormæssige begrænsninger. Et globalt aktiemandat giver os mulighed for at vælge de selskaber, som forventes at give de bedste langsigtede resultater uanset deres geografiske eller sektormæssige placering. Når investeringsuniverset er globalt er mulighederne for at finde gode aktier størst, hvilket samtidig giver mulighed for høj kvalitet i hver enkelt investering.

Vores fokus har fra starten været at skabe holdbare resultater ved at følge en enkel og langsigtet investeringsstrategi, hvor vi håndplukker 25-30 selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Kernen i vores investeringsproces er at identificere aktier, som er undervurderet i forhold til deres langsigtede fundamentale værdi.

I takt med den hurtige teknologiske udvikling oplever selskaber, som specialiserer sig inden for Automatisering, ofte en naturlig medvind i efterspørgslen på deres produkter og tjenester. Vores vigtigste opgave at identificere disse selskaber og foretage den nødvendige analyse af selskabet. Med porteføljeforvalternes mangeårige erfaring og dybdegående kendskab til det globale aktiemarked er de med til at skabe en attraktiv kombination af stabilitet og vækst til porteføljen.