Disclaimer

Informationen om vores investeringsstrategier er alene tiltænkt professionelle investorer som defineret i MiFID-direktivet (direktiv 2004/39/EU). Detailkunder henvises til Investeringsforeningen C WorldWides hjemmeside.

Ved at trykke på ”Accepter” nedenfor bekræfter jeg, at jeg er professionel investor, og jeg får derfor adgang til information om alle investeringsstrategier.

Forlad
Accepter

AFKAST

Grafen herunder viser, hvordan C WorldWide Asset Management strategier har udviklet sig til siden start - du har mulighed for selv at vælge andre perioder og alternative sammenligningsgrundlag. Bemærk at nogle strategier er vist som composite (ekskl. omkostninger) og andre som C WorldWide fonde (inkl. omkostninger). Du kan læse mere om Investeringsforeningen C WorldWide på www.cww.dk

Fra:
Til:
Globale Aktier
MSCI All Country World Index
Globale Aktier Etik
MSCI All Country World Index
Stabile Aktier
MSCI AC World Min. Volatility
Emerging Markets
MSCI Emerging Markets
Asien
MSCI AC Asia ex. Japan

Benchmark for Globale Aktier er pr. 1. januar 2010 ændret fra MSCI World til MSCI All Country World

 

DISCLAIMER

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Valutaen kan vises i DKK, EUR, GBP, NOK, SEK og USD, og kan vælges ovenfor grafen. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne.

For composites gælder, at tallene er baseret på et GIPS composite, og den fulde GIPS rapport kan rekvireres hos os. Administrationshonorar og eventuelt performance fee er ikke inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.

For C WorldWide fonde gælder, at administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.