Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

ANSVARLIG INVESTERING

Som fokuseret kapitalforvalter tilbyder vi investeringsprodukter af høj kvalitet til investorer i store dele af verden. Som en naturlig del af vores forvaltningsproces, har vi valgt at underskrive De Forenede Nationers principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). UN PRI er et sæt af principper, der har til hensigt at analysere og vurdere selskaber. Dette sker under hensyntagen til overvejelser omkring miljømæssige og sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse (ESG).

Vi arbejder for, på langt sigt, at maksimere kundernes porteføljeafkast, baseret på et passende risikoniveau. I arbejdet hermed spiller spørgsmålet om, hvorvidt ESG kan påvirke dette afkast, en central rolle. Det mener vi, er tilfældet. Vi forpligter os derfor til, såfremt det er foreneligt med at skabe positive langsigtede afkast, at medvirke til at fremme ansvarligheden i de virksomheder, vi investerer i.

Vi anser FN’s principper for ansvarlige investeringer, som en passende ramme til at kunne opfylde denne forpligtigelse. I de tilfælde hvor vi finder det relevant, vil vi analysere forholdene omkring ESG, og disse analyser vil være supplement til de grundlæggende finansielle analyser, der ligger til grund for vores investeringer.

Fra og med januar 2012, hvor vi underskrev UN PRI, har vi forpligtiget os til at arbejde med følgende:

  • Indarbejde ESG i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser

  • Agere som aktive ejere og indarbejde ESG i vores politikker vedrørende ejerskab og praksis

  • Forsøge at opnå åbenhed om ESG fra de enheder, vi investerer i

  • Fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor

  • Arbejde for øget effektivitet omkring implementering af principperne

  • Rapportere vores aktiviteter og fremskridt omkring implementering af principperne

Som underskriver af UN PRI er rammerne for de miljømæssige og sociale forhold samt forhold omkring god selskabsledelse sat. Vi har dermed adgang til store mængder information af ikke finansiel karakter, som vil være et væsentligt supplement til traditionelt finansanalytisk materiale. Vi vil således kunne give hurtige og præcise svar på spørgsmål omkring ESG.

Her kan du læse mere om UN PRI

Vores politik for ansvarlige investeringer (engelsk udgave)